பறவையாகாத நிழல்கள்

சித்தாந்தன் எப்போதுமே சலிப்பூட்டாத பறவையாக இந்த நிழல்கள் இருந்ததில்லை. பொய்மையின் அத்தனை அசைவுகளையும் திரும்பத்திரும்ப நிகழ்த...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive