ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிதைவுகளுக்கு மேல் எழும் புனைவுகள் - யோ.கர்ணனின் சிறுகதைகளை முன்வைத்து

-தமிழ்ச்சித்தர் 2009 இற்குப் பின் ஆயுதப் போராட்டம் முடிவுற்று தமிழீழ போராட்டம் பழங்கதையாய் போன நிலையில் ஆயுதப்போராட்டம் எழுதிய...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive