அஞ்சலி-கவிஞர் செழியன்

‘இல்லாமல் போன என் தோழனுக்கு’ என்னும் தொகுப்பு ஏலவே வெளிவந்த நிலையில் 1985களில் வெளிவந்த மரணம் தொகுப்பினூடாகவே செழியன் எனக்கு அறிமுகமானார...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive