நட்சத்திரங்களை மோகிப்பவன்

சித்தாந்தன் நட்சத்திரங்களை மோகிக்கத் தொடங்கிய பிறகு அவனால் எந்த இரவையும் இயல்பாகத் தாண்ட முடியவில்லை . கனவுகளாகக் குலையத்...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive