மூத்த எழுத்தாளர் குறமகள்

குறமகள் என்று பரவலாக அறியப்பட்ட திருமதி. வள்ளிநாயகி இராமலிங்கம் அவர்கள் ஈழத்தின் பெண் எழுத்தாளர்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஆளுமையாவார். காங்...

மழைப் பாடல்

சித்தாந்தன் மீண்டும் ஒரு மழைக்காலத்தை நோக்கிச் செல்கின்றேன். // சுடரழியும் சூரியனின் பொழுதில் அவிந்தடங்கிய மெழுகுதிரியென இருந்தேன். ...

மாறிக்கொண்டு வரும் மரபு : ஈழத்தமிழர் வாழ்வியலில் மரபுகள் மாற்றமும் மாற்றத்தின் போக்குகளும் - 3

எஸ்.சத்தியதேவன் கல்வி மனிதனது   சிந்தனா   சக்தியிலும் ,  பல்த்திறமையிலும்   ஆதிக்கம்   செலுத்தும்   ஒரு   கூறு . குருகுலக் ...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive