மாறிக்கொண்டு வரும் மரபு : ஈழத்தமிழர் வாழ்வியலில் மரபுகள் மாற்றமும் மாற்றத்தின் போக்குகளும் - 2

எஸ்.சத்தியதேவன்

இப்பகுதி ஈழத்தமிழர் வாழ்வின் மரபியல்ச் செயற்பாட்டுக் கூறுகளை எடுத்து ஆராய்கின்றதுஅன்றாடபழக்க வழக்கங்கள்இனப்பெருக்கம் , கல்விஉணவு , உடற்தூய்மைஉடை , சிந்தனா  வெளிப்பாடு,  பொருளாதாரம் , அரசுநம்பிக்கைகள் , வழிபாடுகள் விழுமியங்கள்சிந்தனைப் பரிமாற்றங்கள்மற்றும் உணவுப் பழக்கம்,  ஆன்மீகம்,சமய நம்பிக்கைகள் , திருவிழாக்கள்தீட்டு மற்றும் துடக்கு,தொழில்கள்அழகியல் உருவாக்கம்விஞ்ஞான வளர்ச்சிமருத்துவம், குழும அமைப்புசமுக உற்பத்தி,உறவுகள் ,போர்இடப்பெயர்வுவரலாற்றைக் காத்தல் , விவசாயம்தொடர்பாடல் ஆகிய பரப்புகளின்மீது மரபு ரீதியான மாற்றங்கள் இங்கு அவதானிக்கபடுகின்றனஅவை குறித்த   நன்மை தீமைகள்இங்கு ஆராயப்படவில்லை.அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள்

    மக்கள் பண்பாட்டின் எல்லாநிலைகளிலும் மரபுகள் இயங்குகின்றனமக்கள் பண்பாட்டைஎடுத்துரைக்கும்  பலகூறுகளில் அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு கூறாகும்பழக்க வழக்கம் என்பதைபழக்கம் + வழக்கம் என்ற முறையில் காணலாம்பழக்கம் என்பது தனிமனித செயல் என்றும் அதுவே ஒருகுழுவினரிடம் அல்லது சமூகத்தினரிடம் காணப்படும்போது வழக்கமாகிப்போகிறது என்றும்விளக்கலாம்பழக்க வழக்கங்களில் மரபு பேணப்பட்டாலும் பல நிலைகளில் மரபுமாற்றம்காணப்படுகிறது.[13]
 உடற்தூய்மை
 பல்துலக்கல் : 
காலையில் எழுந்தவூடன் பல்துலக்கும் பழக்கம் சிறியவர் ; முதல் பெரியவர்  பால் பாகுபாடின்றிஇ சாதிமத இன பேதமின்றி மேற்கொள்ளும் ஒரு செயலாகும்பல்துலக்குதலில் பெரியளவில் மாற்றம்ஏற்படவில்லைவாழ்வின் அழுத்ததம் மற்றும் நேரமின்மை முறையான சுகாதாரம் பேணுதலுக்காக பல்துலக்களை இரவில் மேற்கொள்ள வைத்தாலும் காலையில் பல்துலக்குவது மாறவில்லைஆனால்பல்துலக்குவதற்கு பயன்படுத்திய பொருட்கள் மாற்றமடைந்துள்ளனபல்துலக்குவதற்கு பய்னபடுத்தியபொருட்களான ஆல் மற்றும் வேம்பிள் குச்சிகள் மற்றும் கரி போன்றவற்றை பற்பொடி வலுவிலக்கச்செய்ததுதற்பொது பற்பொடிக்கு பதிலாக பற்பசைகளும் தூரிகைகளும்  பற்பொடியின் இடத்தைஇல்லாமல் செய்ததுடன்  வெளிற்றும் பற்பசையுடன் தூரிகை   கொண்டு பலதுலக்குவது புதிய மரபாகமாறியூள்ளது.

வாய் கொப்பளித்தல் , நாக்கு வழித்தல் மட்டுமே  நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு ஈழத்தமிழரிடையேபரவலாகக் காணப்பட்டதொன்று . பின்புகரிஉமி , செங்கல் போன்ற விளக்கும் உத்தி கொண்டதுணிக்கைகளை அவரவரது சுகாதார அறிவுக்கெட்டியதைப் போல பயன்படுத்தினர்.வரிசைப்படுத்தலில் செங்கல் பாமர மக்களாலும்கரி சாதாரண மக்களாலும் பரவலாகஉபயோகிக்கப்பட்டு வந்ததுபின் பற்பொடி பரவலானது.

கராம்பு,கருவாத்தைலம்போன்றவற்றைபற்சுகாதாரத்திற்காக கொதி நீராவியில் வடித்துப்பயன்படுத்தினர்பிற் காலங்களில் அவ்வுத்தி பற்பசையில் சேர்ந்தது.பல்துலக்காமல் ஆகாரம்உட்கொள்ளக் கூடாது என்பது மரபான வழக்கமாக இருந்து வந்ததுஆயினும் இப்போது பெட்காபிஎன்பது அந்த மரபான வழக்கத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளதுகுழந்தைகளின் பற்களைமெல்லிய துணிகளால் சுத்தம் செய்தனர்அதுவே சுகாதாரமான முறையாக தற்போதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

மலசல கூடம்.
மலத்தை ஒரு இடத்திலும் சலத்தை ஒரு இடத்திலும் கழித்தாலே மரபாக இருந்து வந்தது.  மலத்தைக்கிடங்கு தோண்டி புதைத்தல் இருந்து வந்ததுசலம் நீர் நிலைகளுக்கருகாமையில் கழிக்கக் கூடியதாகஇருந்ததுபின்னர்  பானைகள் , குண்டாக்கள் போன்றவற்றை மலம் சேகரிக்கும் பாத்திரமாகபயன்படுத்தினர்வீட்டுக்குத் தொலைவிலேயே மலத்தினை சேகரித்தனர்பின்னர் மலக் குழிகள்தோன்றின தகரத்தால் மூடி வைக்கப்பட்ட குழிகளில் மலங்கழித்தனர் இரு பாலாரும்சுருட்டு,புகையிலைபீடி போன்றவற்றை மலங்கழிக்கும் சவுகரியத்திற்காக உபயோகப்படுத்தினர்.

பின்னர் பானைகளை வீட்டின் ஒதுக்குப்புறமாக வைத்திருந்தனர்இது ஆங்கிலேயர்கள் வந்தகாலப்பகுதிஅச்செயன்முறை சுகாதாரக் கேடாக இருந்ததை ஒட்டி மல சல கூடங்கள்அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுபின்னர் கழிவறைகள் வீட்டின் கொல்லைப் புறத்தில் அமைக்கப்பட்டுநீர்நிலையில் இருந்து நீர் மொண்டு வரப்பட்டது.

நீர்ப்பானைகள் கழிவறைக்குள் சேர்க்கப்பட்டன.  கழிவறை வீட்டினை ஒட்டி பின்புறமாக அமைந்தது.  பின் அமரக் கூடிய  ஸ்பானிய கொமட் கழிவறைகள் வந்து சேர்ந்தன அதனைத் தொடர்ந்து  அமெரிக்க'ஜகுஸி'  முறைலான குளியலறை இணைந்தகழிப்பறைகள் ஈழத்தில் வீட்டின் அங்கமாகதொடருகின்றன.

குளித்தல் : 
நாள்தோறும் குளித்தல் எனபதும் மரபான வழக்கமாக இரந்துவருவதுஇதில் மாற்றங்கள் பெரிதாகஇல்லாதபோதும் ஒரேநேரத்தில்  பலர்  குளிக்கக்கூடிய மரபான இடங்காளன ஆறுகள்,குளங்கள்,ஒடைகள்கிணறுகள் என்பவற்றிலிருந் விலத்தி மனிதன் ஒராளக்கான குறுகிய  மூடியகுளியறைகளுக்கு இடம் பெயர்ந்ததும்  வீட்டில் உள்ள அனைவரும் காலையில் வெளியெ செல்லவேண்டிய அவசியங்கள் ஏற்பட்டதும் குளிப்பதை மாலை அல்லது இரவில் மேற்கொள்ள வேண்டியதாகமாற்றியூள்ளதுகுளியல் முறைகள் மற்றும் பொருட்களிலும் மாற்றங்கள் தெரிகின்றனவாளியால்அள்ளி குளித்தல் அல்லது நீர் நிலைகளில் முங்கிக் குளித்தல் போன்ற முறைகளிலிருந்து பூவாளி மற்றும் குளியல்த் தொட்டிகளில் உடலைக்கழுவூதல் என்பதாக குளியல் மாற்றமடைந்து வருகின்றது.

சோப்பு மஞ்சள் போன்ற குளியலப்  பொருட்களுக்குப் பதிலாக முகம் தலைமுடி உடல் எனத்தனித்தனியான குளியல்த் திரவியங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதும் அதிகரித்துள்ளது.

உடைகழுவல் :  
கந்தையானாலும் கசக்குதல் நம்மரபுமுன்னைய நிலவுடைமைச்  சமூதாதயத்தில் உடைகழுவல்என்பது குறிப்பிட்ட மக்களுக்கானதாக இருந்ததுபல்வேறு சமூகப்போராட்டங்களும் நவீனமாக்கலின்விளைவுகளும்  அதை பெருமளவில் இல்லாமலாக்கியதுநாள்தோறும் துணிகளை துவைப்பதுவழக்கமாகியதுவீட்டுவேலை என்று அதை வகைப்படுத்தியதனூடாக அதுதொடர்வதற்கு  பெண்கள்பயன்பட்டார்கள்.  தற்காலத்தில்  ஆண் பெண் என அனைவரும் உழைக்கும் வழக்கம் இருபாலாரையும்அதனை செயற்படுத்த வைக்கிறதுகுழந்தைகளை பள்ளி கொண்டு செல்லுதல் வீட்டுக்குத் தேவையானபொருட்கள் வாங்க சந்தை செல்லல் போன்ற அதிகரித்த வீட்டுப்பணிகளும் அன்றாடம் துணிதுவைப்பதை முடிவுக்கு  கொண்டுவரத்தொடங்கியுள்ளனஉடைகளை சேர்த்து வைத்து  வாரஇறுதியில்கழுவும்  பழக்கம் பரவலாக உள்ளதுஇதனால் அழுக்குத்துணி கூடை என்ற புழங்கு பொருள் ஒன்றுபதிதாக வாழ்வில் சேர்ந்துள்ளது. . அத்துடன் சோப்புக்குப் பதிலாக சலவைத்தூள் பாவனை ஏறத்தாழமுழுமையாக உள்ளதுதுணி கழுவூவதற்கு மரபான தும்பு கயிறு தகர அல்லது இரும்பு   வாளிகள்போன்றவற்றுக்குப் பதிலாக பிளாஸ்ரிக் தூரிகைகள்  மற்றும் சர்வங்கள் ,வாளிகள் பாவிக்கப்படுகின்றமை மாற்றத்துக்குள்ளான அம்சமாகக் கொள்ளவேண்டி உள்ளதுஅத்துடன் சலவைஇயந்திரம் அன்றாடப்  புழக்கத்தில் உள்ளது.

உடை மற்றும் வெளிப்பாடு :  

உடை அணிதல் -
 மரபான விடயங்களில் அதிகம் சர்ச்சைக்குள்ளான  விடயம் உடை  தொடர்பாகவே  இருக்கின்றது.ஆயினும் போக்குவரத்து நெருக்கடிகள் மற்றும் அலுவலகப்பணிச்சுமைக்கள் நேரப்பற்றாக்குறைபோன்றவற்றின்காரணமாக உடைகளின் தேர்விலும்  வடிவங்களிலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியூள்ளன.உடைகளே அதிகளவு இயல்பு மாற்றத்தைக் கொடுக்க வளனவாக சித்தரிக்கப்படுகின்றன.போக்குவரத்தின் போது அலுவலகப்பணியின் போது இலகுவானதானதாகவும் அணிந்துகொள்ள நேரம்குறைவாக எடுப்பதுமாக அமையு ம் உடைகளே நடைமுறைப் பாவனையில் உள்ளது.உத்தியோகமுறைக்கு ஏற்பவும்சீருடைகளும் தற்காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ளனபட்டுகம்பளிபருத்தி துணிவகைகளுடன்சேதன இரசாயன பாவனைக்குள்ளான புடவைகளின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.மேலும் பட்டுகம்பளிபருத்தி ஆகியவற்றின் பெறுமதி நாளாந்தம் அதிகரிக்கவும் செய்கிறது.

வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள்  காரணமாகவும்  அங்கிருந்து வந்து செல்லும் உறவினர்களின்  பழக்கம்காரணமாகவூம் மரபான உடைஅணிவதில் மாற்றங்களை  அவதானிக்க முடிகிறதுஇதில்சுவாரசியமான விடயம் என்னவெனில் வெளிநாட்டுக்கு மணமக்களாகப் போவதற்கு தயார் செய்வதற்காக உடைஅணிவதில் மாற்றங்கள் செய்யப்படுவதைக்கூட சில இடங்களில் காணமுடிந்தது.உடை  விடயத்தினை மட்டும் மரபு மாறுதல் என்பதில் இருந்து கலாசார சீர்கேடு எனும் பதத்தினுடன்பார்கிறார்கள்சிந்தெடிக் புடவைகளே வியாபாரத்துக்கு உகந்ததாக இருக்கின்றதுமுன்பு ஆடைகளைநடமாடும் வியாபாரிகளுக்கூடாக வீடுகளில் பெற்றவர்கள்பின் ஊர் அங்காடிகளில் பெற்றார்கள்.தற்போது சுய தேவையைப் பொறுத்து அன்றாடமோ , கையிருப்பிலோபெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள்உச்சவங்களுக்கு புதிய ஆடை அணிவது இன்றும் மாறாது இருபதாகும்.

அழகுசாதனப் பொருட்களின் பயன்பாடு :
முகப்பூச்சுக்கள் மற்றும் உடற்பூச்சுக்களின் உள்ளீடும் வெளியீடும்  புதுமரபாகவே மாறியூள்ளதுஅதேஅளவு  வாசனைத்திரவியங்களின்  பயன்பாடும் அதிகரித்துள்ளதுஅத்துடன் ஒப்பனை என்பதுகாலங்காலமாக முடியாத ஒரு பழக்கமாக மாறிவருகிறதுசிகைஅலங்கரிப்பும் சிகைளின் நொதிய  வடிவ நிறம் மாறல்களையூம் இதனுடன் சேர்க்கலாம்.  முன்பு வாசனைத்திரவியங்களினதும் நறுமணப்பூச்சுக்களினதும் விலைமற்றும் பாவனை அதிகமாகவே இருந்ததுஏற்றுமதிப் பொருட்களாக இவைஇருந்தனமஞ்சள்குங்குமம் குங்கிலியம்புனுகுஅகில்சாம்பிராணி போன்றவை இன்றும்வழக்கத்தில் இருக்கின்றனகற்றாழவேம்பு போன்றவை அழகியல் சாதனங்களாக அன்று போல்இன்றும் வடிவம் மாற்றப்பட்டு உபயோகிக்கப்படுகிறதுஎண்ணை  வகைகள்தேங்காய் எண்ணையே பாவனையில் இப்போதும் அதிகமிருப்பதுதற்போது இரசாணய மாற்றங்களுக்குட்படுத்தியஎண்ணைகள் புழக்கத்தில் உள்ளன

உணவு  மற்றும் உணவுப்  பழக்க வழக்கங்கள்:

உணவு மனித வாழ்க்கையின் முக்கிய அங்கம்உணவுப்  பழக்கங்கள் பண்பாட்டின் ஒரு முக்கியமானபகுதியாகின்றனஎதை உண்கிறோம்  உணவை எப்படித் தயார்ப்படுத்துகிறோம் , எப்படிப்பரிமாறுகிறோம் , எப்படி உண்கிறோம்  என்பனவெல்லாம் நமது வாழ்க்கை முறையில் ஏற்படுகிறமாற்றங்களையொட்டி மாறுகின்றன.

இலைகள் , வாழை  இல்லைபூவரசிலை , தேக்கிலைபலாவிலை போன்றவற்றை  கல்லைகள்தைத்து உமுன்பு உண்டார்கள் பின் தேக்கும்வாழை  இலையும் இன்று வரைக்குமானதுமாமிசம்உண்டார்கள்மரக்கறி வகைகள் உண்பவர்களாக பின் சில சாரர் பிரிந்தார்கள்சில்வர்அலுமினியம்,தங்கம் போன்றன ஆடம்பர நிலைகளுக்கேற்ப பயன்படுத்தப்பட்டனவிருந்தோம்பல் ஈழத்தமிழரின்பண்பாக இருந்ததுபொதுவாக வாழை இல்லைசில்வர் தட்டுக்களை  விருந்தோம்பலுக்குபயன்படுத்தினார்கள் முசுலீம்கள் பீங்கான்களை  உணவுக்குப் பயன்படுத்தினார்கள்உயர் தரஉணவுகளை தற்போது பீங்கான்களிலேயே பரிமாறுகிறோம்.

உணவு  : 

உணவு வகைகள் மரபில் அத்தியாவசியமானவைஅவைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் முக்கியமானவை.தற்காலத்தில் கோதுமை மாஅரிசி மாவாலான பண்டங்கள் அதிகம் உட்கொள்ளப்படுகின்றனசோறுபிரதான உணவாக நீண்டகாலமாக இருக்கின்றதுசாமை வரகுகுரக்கன் போன்றனவும் சோறு என்றேஅழைக்கப்படும்தானியங்கள்கீரை வகைகள்இறைச்சிமீன்முட்டையைச் சேர்த்துக் கொள்வதும்மாறாத மரபு.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகளாக ஊறுகாய் பழப்பாகு , இறைச்சி வற்றல் ,மதுபானம்போன்றன மரபாக இருந்து வந்ததுதற்போது கிடைத்தற்கரிய உணவுப் பொருட்கள்இறக்குமதி உணவுவகைகள்துரித உணவுகள்சமைத்த உணவுகள்சமையல்க் கலவை செய்த உணவுப் பொருட்கள்போன்றன சந்தையில் கிடைக்கின்றன துரித உணவகங்கள் பாரிய மாற்றங்களாகும்.வெளி நாட்டுஉணவுகள் இங்கு கிடைக்கின்றன.

உணவகங்களில் சென்று உணவருந்துவது முன்பு நாகரீகக் குறைவான மரபாக இருந்துதற்போதுநாகரீகங்களில் ஒன்றாக ஆகியதுசோற்றுப் பொதிகள் ,கட்டுச் சோறுஎடுப்புச் சோறுபாசல்க் காரன்,தற்போது 'ஹோம் டிலிவரிபோன்றதாக மாற்றமடைந்துள்ளது.

உணவு சம்பந்தமான சுகாதாரங்கள்விருந்துபசார முறைகள்உணவுப் பரிமாற்ற முறைகள்.

உணவு பரிமாறப்பட்டு சாப்பிடுவது முன்னைய மரபாக இருந்ததுவிருந்தோம்பலில் பரிமாறுதல்முக்கிய பங்கை வகித்தது தற்போதைய விருந்துபசாரங்கள் சுய பரிமாறலை மரியாதைக்குரியவிழுமியமாகக் கொள்கின்றன 

உணவு  தயாரிப்பு :
தற்போது பெரும்பாலும் என்பது அதிகாலையில் அல்லது மாலையில் என்றாகிவிட்டதுகாலை மதியம்அல்லது மூன்று நேரத்திற்குமாக ஒரே வேளையில் உணவு தயாரிக்கப்படுகிறதுஇதன் காரணமாகஇரண்டுவேளை சிலசமயம் மூன்று வேளையு ம் ஒரே உணவை  உண்ணுவதும் இடம்பெறுகிறதுஉணவு தயாரிப்பு கருவிகளும் மரபிலிருந்து பெருமளவு  மாறியு ள்ளன.

கல் அடுப்புக்கள் ,சூட்டடுப்புக்கள்விறகடுப்புக்கள் , மண் எண்ணைக்  அடுப்புக்கள் ,  வாயுஅடுப்புக்கள் , மின்சார அடுப்புக்கள் ,நுண்ணலை அடுப்புக்கள் ,  என்ற ரீதியில் மரபுமாறியுள்ளது.உணவு பதநிடுதலுக்கும்உணவின் பொறி முறை மாற்றத்திற்கும் இயந்திரங்கள்பாவனையில் உள்ளன.


இனப்பெருக்கம்.
மனித இனம் தனது நிலைப்பை இனப்பெருக்கத்தால் அன்றி வேறெந்த மரபிநூடாகவும் முழுமையாகத்தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியாதுஈழத்தமிழரிடையே திருமணம் எனும் அமைப்பு வர முன்னர் கலவிக்கான இனப்பெருக்கம்  எல்லாக் குழுமங்களைப் போன்றே நிகழ்ந்திருக்கிறதுஅமைப்புரீதியான கலவி அனுமதியைக் கொண்டாடும் வைபவங்களை ஈழத்தில் சிறப்பாக காலங் காலமாகசாதிமத அமைப்புக்களின் படி தமிழர்கள் நடார்த்துகிரார்கள்காதல் மணம்  இயல்பாகவே இருந்ததுபெருநிலபுத்துவ ஆதிக்கத்தின் பின்னர்சொத்து முறைமைசாதிமுறைமை காதல்த் திருமணங்களை எதிர்ப்புக்குள்ளாக்கியதுஇருப்பினும்  மனிதர்களிடையேஇயல்பாக எழும் நேசம் சார்ந்த கல்வித் தூண்டுதல் எல்லாக் குழும முறைகளிலும்  இயல்பான மரபாகஅமைகிறது.

திருமணங்கள் சம்பிரதாய பூர்வமானதாக மதச் சடங்காக திருவிழாகளாக நடை பெறுகின்றனபால விவாகங்கள் ஆரம்பத்தில் அதிகமாக இருந்தனபின் இருபது வயதென்பது இருபாலாருக்கும் பொதுவாகஅமைந்ததுதற்போது சராசரியாக முப்பது வயதே ஈழத்தமிழரின் திருமண வயதாக இருக்கிறதுஇதில்இரு பாலாரும் அடக்கம்திருமணமே இங்கு இனப்பெருக்கத்திற்கான சமுதாய அங்கீகாரமாக உள்ளது.பின்னைய காலங்களில் சட்ட ரீதியாக பதிவு செய்தார்கள் அதுவே இன்றும் முக்கியமானஅமைப்பாகிறது . தாலி பூணுதல் மரபாகும்சீதனம் முறைமையில் உள்ளதுசீதன சொத்துக்களின்அமைப்பில் வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதுஇனக் கலப்புசாதிக் கலப்புத் திருமணங்கள்  எப்போதும்எச்சரிக்கைக்குள்ளான போதும் அவை நிகழ்த்தே வருகின்றது.  

முன்பு சராசரியாக குடும்பத்தில் எட்டுக் குழந்தைகள் என்ற மரபு தற்போது மூன்று குழந்தைகள்என்றாகி இருக்கிறதுகுடும்பத் திட்டமிடல் தற்போது கடை பிடிக்கப்படுகிறதுகருத்தடைச்சாதனங்களின் பயன்பாடும்பாதுகாப்பான உடல் உறவும் இதனை மேம்படுத்துகின்றன

முன் மரபு போலவே  பாதுகாப்பற்ற இனப்பெருக்கங்கள் தொடர்ந்தும் இருக்கின்றனபல தார மணம் இருந்ததுதற்போது சட்ட ரீதியான அனுமதி இல்லாததால் அங்கீகாரம் இல்லாத குடும்பங்கள் உள்ளன.பாலியல்க்  குற்றங்களும் , முறையற்ற பாலியல்த் தேவைகளும் இன்னமும் இருக்கின்றது.

ஈழத்தமிழரிடையே அங்கீகாரமற்ற ஆண் ஆண்பெண் பெண் போன்ற ஓரினச் சேர்க்கின் பற்றியஅவதானமும் தற்போது இருக்கின்றதுமுன்பு இல்லாது தற்போது தோன்றியிருக்க வாய்ப்பில்லை.முன்னைய மரபு ,அங்கீகாரமில்லாதமையினால் அவற்றின் அளவுகோல் தெளிவில்லாமல் இருந்தது.இன்று வரைக்கும் அம்மரபு அங்கீகரிக்கப்படவில்லைபருவம் வந்தவர்களை  இனப்பெருக்கத்துக்குத்தகுதியானவர்களாக பெற்றோர்களால் நிச்சையிக்கப்படுவதே வரவேற்கத்தக்கதான விழுமியமாக  ஈழத் தமிழர் இடையே காணப்படுகிறது.

திருமணத்தில் இருந்து சட்ட ரீதியான விலக்குப் பெறலும் மரபாக உள்ளதுஈழத்தில் வாழும் முசுலீம்கள்இதனை மத ரீதியாகக் கடை பிடித்தாலும் பின்பே சட்ட ரீதியாக அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது

(தொடரும்)

Related

தொடர் 4800416891058294381

Post a Comment

emo-but-icon

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
item