பிரிவு

சட்டநாதன் மனம் பேதலிப்பும் வருத்தமும் உடையதாகத்தான இருக்கிறது. உலர்ந்த உணர்வுகள் மீளவும் துளிர்ப்பதென்பது இல்லை எனறாகி விட்டபின்னர்; சந...

மாறிக்கொண்டுவரும் மரபு - ஒரு கருதுகோள் குறிப்பு -1

எஸ்.சத்யதேவன் அறிமுகம் இவ்வாய்வுக்   கட்டுரையின்   நோக்கம்   ஈழத்தமிழரின்   வாழ்வியல்க்   கோலங்களில் இருந்து   மாறிக்   கொண்டு   வர...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive