அந்தரித்து திரியும் பேரவலத்தின் நிழல் கவிந்த தனிமை - ஆழியாளின் கவிதைகள்


-சி.ரமேஷ்

மொழி கடந்த அரூபப் பொருளின் கருத்தியலாய் வெளிப்படும் கவிதை மொழிப்புனைவாகச் (Don Quixote) சஞ்சாpக்கவல்லது. கட்டவிழ்த்தலினூடாக நிலையான h;த்த தன்மையைத் தராத கவிதை வாசித்தலுக்கூடாகவும் புhpதலுக்கூடாகவும் h;த்த தன்மையை சாத்தியமாக்கவல்லது. மனவெழுச்சியையும் எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்தும் தன்மை கொண்ட நவீனகவிதை குறிவழி இயங்கும் போது வடிவமற்ற வடிவமாகவும் வடிவத்துக்குள் புதிய உருமாதிhpகளையும் உருவாக்கவல்லது. அவ்வகையில் உருப்பெறும் ஆழியாளின் கவிதைகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியலை உள்வாங்கிப் பிறக்கிறது. நிராதரவான மக்களின் வலியும் வேதனையும் கவிதையெங்கும் நிறைந்து இருக்கின்றன.ஈழமக்களின் வேதனைகளையும் துயரங்களையும் பேசும் இக்குரல் பெண்மையவாதத்தினுhடாக தன்னிருப்பையும் அவ்விருப்பியலுக் கூடாக எழும் வலியையும் பதிவு செய்கிறது.

ஆழியாளின் உரத்துப்பேச> துவிதம் ஆகிய இரு தொகுப்புக்களும் சமூக தாpசனங்களுக்கூடாக பெண்ணின் வாழ்வியல் அனுபவங்களைப் பேசின. சமூக மதிப்பில் பெண்ணின் இழிந்தநிலையையும் வாழ்வையும் பேசிய இத்தொகுப்புக்கள் பெண்ணுhpமைக்குhp குரலாகவும் ஒலித்தன. அநுபவச் சூட்டில் மிளிரும் பெண்ணுணா;வுகளை ஆத்ம சுத்தியுடன் வெளிப்படுத்தும் ஆழியாளின் கவிதைகள் வெளியுலகினால் அதிகம் கண்டிராத மனித உணா;வுகளைப் பேசுபவை.

பெண்ணின் நுண்ணுணா;வுத் தளத்தில் எழும் அன்பு  கருணை,வேட்கை, வலி, கனவு போன்ற இன்னோரன்ன அகநிகழ்வுகளை வெளிப்படுத்தும் ஆழியாளின் பிறிதொரு தொகுப்பே கருநாவு.மாற்று வெளியீடாக வெளிவந்த இத்தொகுப்பில் அம்மா தொடக்கம் நானும் வாழ்வும் ஈறாக இருபத்தைந்து கவிதைகள் உள்ளன. இத்தொகுப்பில் இடம்பெறும் மற்றொரு பகுதி அவுஸ்ரேலியாவில் பிறந்த ஜாக் டேவிஸ்> எலிசபத் ஹொஜ்சன்> பான்ஸி றோஸ் நபுல்ஜாhp முதலானோhpன் கவிதைகளை மொழிபெயா;ப்பினுhடாக அறிமுகம் செய்கின்றன. துவித வாழ்நிலையையும் வாழ்வனுபவங்களையும் பேசும் இவ்வெளி காட்சி அனுபவங்களுக்கூடாக புதிய படிமங்களயும் குறியீடுகளையும் தோற்றுவிக்கவல்லன.

தமிழ்ப்;பண்பாட்டு மரபுவழிச் சமூகத்தில் பெண் அதிகாரமற்றவள். ஆண்வழிச் சமூக அமைப்பில் பண்பாட்டு அடக்குமுறைக்குட்பட்ட பெண் தான் அடிமை என்பதை உணராதவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளாள். ஆண்வழிச்சமூக அமைப்பில் ஊதியமற்று உழைத்துழைத்து ஓடாய்த் தேய்ந்து உருக்குழைந்து போகும் துன்பியல் வாழ்வை ஆழியாளின் அம்மா என்னும் படிமம் மிக நுட்பமாக வெளிப்படுத்துகிறது.

நம் ஓய்வு நேரங்களிலும்
விடுமுறை நாட்களிலும் பண்டிகைக்
காலங்களிலும்கூட
அம்மா அவதியாய் ஓடிக்கொண்டுதான்
இருக்கிறாள்
இலைகளைக் காணாது பாதையோரத்து
மரங்கள்
வெலவெலத்து நிற்கின்ற நாட்களில்
சருகுகளைச் சலசலக்க வைத்தபடி
அம்மா ஓடுகின்றாள்...

பண்பாட்டுத்தளத்தில் பெண்ணானவள் அடங்கியும் இணங்கியும் போகசெய்யும் வழிமுறைகளை ஆண்மைய அதிகார மையங்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை இக்கவிதை நுண்ணுணா;வுத் தளத்தில் பு+டகமாக வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது.

புறவுலகுடன் மனிதன் கொண்டுள்ள உறவுகள் பெரும்பாலும் உண்மைத்தன்மைமிக்கதாக அமைவதில்லை.பிறிதொருவகையில் கூறுவதானால் உண்மை என்பது நிட்சயமற்றது. ழான் மோp எமில் லக்கான் கூறுவது போல் உண்மை அகநிலை என்னும் தனித்தன்மையால் உருக்கொள்கிறது.சொல் வெளிப்படுத்தும் பொருள் நிச்சயமற்றதாக நமது கட்டுக்கு அடங்கமறுப்பதாக உருமாற்றம் கொள்;ளும் போது உண்மையும் மனிதனின் அறிந்தலுக்கும் உள்வாங்களுக்கும் அமைய தோற்றம் கொள்கிறது. இதனை 2சைவரும் 1 சைவக்காhpயும் என்னும் கவிதை எடுத்துரைக்கிறது.

நீங்க சைவமா?
ம்...ம்...சைவப்பழம் நான்
நீங்க?
சைவம் சைவம் சுத்த சைவம்
சிக்கன் மட்டும் சாப்பிடுவேன்
நீங்க எப்படி?
ஓமோம் நானும்
மீன் தலை சாப்பிடும்
ஆட்டுக்குடல் மாட்டிறைச்சி சாப்பிடும்
செம்மறி கொழுப்பில் வதக்கின நத்தை
சாப்பிடும்
சைவக்காhp
மனஅழுக்குகளாலும் பொய்மையாலும் போலிமையாலும் கட்டுண்ட உலகை இக்கவிதை சைவம் என்னும் குறியீட்டு உத்திக்கூடாக வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது.

 நவீன பெண்ணியம் என அழைக்கப்படும் தீவிர பெண்ணிய வாதம் தந்தை வழிக் கோட்பாட்டை உடைத்தலை முக்கிய நோக்காகக் கொண்டு செயற்படுகிறது.தந்தைவழிக் கோட்பாடே பெண்ணடிமைத்தனத்தின் அடிப்படைகள் என தீவிர பெண்ணிய வாதிகள் நம்புவதால் அதற்கு வித்தான திருமணம், குடும்பம், என்ற சமூகக் கட்டுகளையும் வெறுத்தனா;. இவ்வகையில் ஆழியாளின் மௌனம் இத்தன்மையினை தனக்குள் உள்வாங்கிக்கொள்கிறது.

தந்தையரே
ஒரு கெட்ட குமாரனைப் போல் மீண்டும்
உங்கள் வாயில்களை நோக்கி வருவேன் என
நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால்
அறிக ! நானோ அவனில்லை
நான் குமாரத்தி
நீங்கள் தரும் உயா;ந்த வஸ்திரத்தை
ஏற்கப் போவதில்லை
விருந்துண்டு உம்மோடு
கீத வாத்தியத்தில் மூழ்கிக் களிக்கவும்
போவதில்லை
பாவியாகிய ஒருவன் மனந்திருந்தி மீண்டும் மனிதனாக மாறும் போது மாpத்தவன் மீண்டும் உயிh;த்தவனாகின்றான். கிறிஸ்த்தவ வேதகாமம் லுhக்கா 15ஆம் அத்தியாயத்தின் 11முதல் 32 வரையான வசனத்தில் கையாளப்பட்ட தொன்மத்தை உள்வாங்கி ஆண்மையவாதத்தை தகா;க்கிறது. செல்வமனோகாpயின் எதாh;த்தம் என்னும் கவிதை இரு குமாரருக்கூடாக  விழுமியத்தைக் கடந்து நிற்கும் நடத்தைசாh; மனிதமனத்தின் இயல்புவழியை வெளிப்படுத்தி நிற்க இயல்பாகவே வாழநினைக்கும் பெண்மனதின் வெளிப்பாடாக இக்கவிதை நிற்கிறது.

கதையென வழக்கிலுள்ள ஒருவகை எழுதல் முறையானது இன்று பல்வேறு முறைமைகளினால் வித்தியாசப்படுகிறது. மனிதப் பண்பினை மையமாகக் கொண்ட கதையாடல்> புனைகதைவடிவமாகத் தன்னைத் தகவமைத்துக் கொண்ட நிலையில் இன்று கதை சொல்லுதல் நவீன கவிதை உத்தியாகவும் இடம்பெறுகின்றது. காட்சிகளுக்கூடான கதை கூறுதலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஈழத்து நவீன கவிதை புதிய சொல்முறையாலும் வெளிப்பாட்டு முறையாலும் தன்னை நவீன கவிதையாக வெளிப்படுத்திக் கொண்டது. மண்பட்டினங்கள்> பாலியம்மன் பள்ளு அல்லது ஓயாத அலைகள் மூன்று> வன்னிநாச்சியாhpன் சாபம்> மடுவுக்குப் போதல், யாழ்ப்பாணமே .. எனது யாழ்ப்பாணமே ஆகிய நிலாந்தனின் கவிதைகளும்É றியாஸ்குரானாவின் ஆதியிலிருந்து கிழக்குப்பக்கம் பிhpகிறது ஒரு கிளை, ஒரு சிறுபான்மைக் கவிதை> முதலான கவிதைகளும்É மஜீத்தின் சுள்ளிக்காடும் செம்பொடையானும் போன்ற கவிதைகளும் இத்தளத்தில் இயங்குகின்றன. ஆழியாளின் தாயும் மூன்று யாமங்களின் தேவதையும் என்னும் கவிதை கறுப்பின மக்களின் வாழ்வியல் அவலங்களையும் வௌ;ளையா;களை அவா;கள் எதிh;கொண்ட தன்மையையும் வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது.

மனிதா;கள் எவரும் உதவவில்லை
பெருங்கடவுளரும் கைகொடுக்கவில்லை
அவளின் பாதம் பட்டநடை பாதை நெடுகிலும்
பு+ண்டுகளோ கருகித் தீய்கின்றன
எந்த வாயும் அவளுக்காககத் திறக்கவில்லை
எவா; கண்களும் அவளுக்காகக் கனியவில்லை
எந்த சீவன் தன்னும் சாட்சியாக
முன்வரவில்லை
என் மகளே என் மகளே எனப்
பிதற்றிக் கொண்டு முன்நடக்கிறாள்
அவள்
நாடகம்> புனைவு> கவிதை என்னும்  முப்பாpமாணங்களை உள்வாங்கி எழுதப்பட்ட இக்கவிதை நவீன கவிதை இயங்கியலின் அதீத தன்மையை சுட்டிநிற்கிறது.

இருபதாம் நுhற்றாண்டில் தோன்றிய வீறுணா;ச்சிக் கவிஞா;களின் கவிதைகளில் இயற்கை முதன்மைமிக்கது. இயற்கை இகந்த தன்மைத் தழுவிய கவிதையின் வெறியினை (pழநைவi inளிசசயவழைn) பாரதி> பாரதிதாசன் முதல் பலாpன் கவிதைகளில் காணலாம். பாரதி கவிதை வெறியைப் பெறுவதற்காக வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை இயற்கைச்சூழல்களிலும் கடற்கரைகளிலும் பாரதி கழித்தான் என்பதை யதுகிhpயம்மாளின்  பாரதி நினைவுகள் நுhலில் கூறுவாh;. இருபதாம் நுhற்றாண்டு வீறுணா;ச்சிக் கவிதைகள் இயற்கையை வெளிப்படுத்தி நின்றதைப் போல் ஆழியாளின் கவிதைகளும் இயற்கையை வெளிப்பட்டுநின்றன.

விரல்களால் கீறி அழித்தலையும்
காற்பெரு நகத்தால் நிமிண்டி
புகைத்தலையும்
கால் நனைக்கையில் பாதத்துhடு நழுவிப்
போனவையும்
மணற்கோட்டையாய் எழுந்தவையும்
தோண்டிய குழியுள் விழுந்தவையும் என
எத்தனை இரகசியங்களைப்
புதைத்திருக்கிறோம் கடற்கரைகளில்?
எத்தனையைக் கரைத்திருக்கிறோம் இக்
கடல்நுரைகளில்
தோற்றப்பொருளான இயற்கை ஆழியாளின் பெருமடி> ஏமலாந்தியின் விடுமுறைநாள்> வரைபடம் முதலான கவிதைகளில் கற்பனை கலந்த கலைநுட்பத்தோடும் உள்ளுணா;வின் துடிப்போடும் வெளிப்படுகிறது.
கிறிஸ்தவா;களின் தவக்காலம் எனப்படுவது யேசுவினுடைய பாடுகளையும் அவருடைய மரணம், உயிh;ப்பு முதலானவற்றையும் விளக்குகிறது. நாற்பதுநாள் வனாந்தரத்தில் இயேசுபிரான் உபவாசமிருந்து அவா; தந்தையிடம் மன்றாடியதையும் சிலுவைபாடுகளையும் நினைவு கூருமுகமாக இந்நோன்பு கிறிஸ்தவா;களால் நோற்கப்படுகிறது. விபு+தி புதனுடன் ஆரம்பித்து பொp வௌ;ளி வரை தொடா;ந்து உயிh;த்த ஞாயிறுடன் இந்நோன்பு நிறைவு பெறும். குருத்தோலை ஞாயிறு முதல் பொp வௌ;ளி வரையுள்ள நாட்களை புனித வாரமென்பா;. இந்நாளில் இயேசுபிரான் குருத்துவம்> நற்கருணை போன்றவற்றை ஏற்படுத்தியதுடன் சிலுவைப்பாடுகளையும் அநுபவித்தாh;. இதனை சண்முகம் சிவலிங்கத்தின் எமது பாடுகளின் நினைவாக> ஆழியாளின் அன்று புனித வௌ;ளி 2013 முதலான கவிதைகள் விளக்கி நிற்கின்றன.

திடீரென / எல்லோரது கழுத்துக்களையும் கண்களையும்  /
மேலே உயரச் செய்தவண்ணம்  / என் கைகளைத் தோகையாக
விhpத்துப்  / பரப்பியபடி  /  நீ கீழே வந்து கொண்டிருக்கிறாய்  /
           .... புனித ஞாயிறன்று நீள் சட்டகத்துள் ஓவியமாய் /மஞ்சள் சட்டை>
           சப்பாத்தோடும் / நக்கல் சிhpப்போடும் /உன் உயிh; நண்பி ஒலியாவின்
           முன் / உயிh;தெழுகிறாய் ...
இயேசுபிரானின் உயிh;தெழுதல் ஆழியாழின் கவிதையில் புதிய பாpமாணம் பெறுகிறது.

கொடுமைகளுக்கு எதிரான எதிர;ப்பின் குரலாக எழும் ஆழியாளின் மன்னம்போpகள் ஈழத்துக் கவிதை இலக்கியத்தில் மனிதவதையினைத் தத்துருபமாகப் பதிவு செய்த கவிதையாகும். 1971இல் ஜே.வி.பி. கிளா;ச்சியில் பெண்கள் அணிக்குத் தலைமை தாங்கி 1971.04.16 அன்று படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு பாலியல் வல்லுறவுக்குள்ளாகிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட மன்னம்போp> 17.05.1997இல் அம்பாறையில் சென்றல் முகாம் பொலிசாhpனால் வன்புணா;வுக்குப் பின் கணவன் முன்னிலையில் யோனியில் கிரனெட் வைத்து வெடிக்கச் செய்த கோணேஸ்வாp முருகேசு> முதலானவரைப் பாடும் இக்கவிதை> வீச்சு மிக்க ஈழத்துக் கவிதைகளில் ஒன்றாகும்.தாயக வாழ்வின் அவலங்களை இக்கவிதையைப் போன்று தப்ரபேன் என்ற செரண்டிப் என்ற சிலோன்>  கொப்பித்தாளில் கிடந்த பான் கீ மூனுக்கு விளங்காத குறிப்ப யாருடையது > வெற்றிவாகை>சூட்டுக்குச் சொந்தக்காரா; முதலான கவிதைகளும் புதிய பாடு பொருண்மைக்கூடாக வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது.

தன்னைக் குறித்து சுயவுணா;வு கொள்வதும் மாறிவரும் உலகில் சமூக தன்மைகளுக்கேற்ப முழுமையாக இயங்குவதுமே நவீன கவிதையின் இயங்கு முகமாகும். இவ்வடிப்படையில்  ஈழத்துக்கவிதைகள் தேசிய விடுதலையை அவாவி நிற்பவையாகவும் வன்முறைகளுக்கு எதிரான குரலாகவும் ஒலிக்கத் தொடங்கின. ஆழியாளின் செவ்வரத்தம் பு+ சிவப்பு என்னும் வண்ணபடிமத்துக்கூடாக குருதி படிந்த ஈழதேசத்தைக் காட்டிநிற்கிறது.

அவனுக்கோ சிவப்பே பிடிக்கவில்லை / சிவப்பை விட்டுத் / துhரப் போவதாக /
அவன் முடிவெடுத்துக் கேட்டபோது / அவா;கள் / அவனை விடவில்லை / வாழக்
கிடைத்த நாளெல்லாம் / அவனும் சிவப்பை வெறுத்தபடியே இருந்தான் / ஆனால்
அவா;களோ / அவனை போக விடவில்லை.... / ஒரு சாதாரணநாளில் / செம்மண்
     புழுதி தினமும் பிரண்டெழும் குச்சு /  ஒழுங்கையில்/ துவண்டு / h; நாய்கள்
எட்டி குரைக்க / மிகச் சாதாரணமாய்ச் / சிவப்பில்  ஊறித் தோய்ந்து கிடந்தான் /
ஒரு செவ்வரத்தம் பு+ப்போல
மனிதா;கள் வேட்டையாடப்படுவதை இக்கவிதை மென்மையான நுண்ணுணா;வுத் தளத்தில் விளக்கி நிற்கிறது.

துல்லியமான சொற்கள்> சிக்கனமான வாpகள்> காட்சித்தன்மை> இயற்கை வருணிப்புக்கள் என்னும் தன்மைக்குள் இயங்கும் ஆழியாளின் எழுத்துக்கள் காத்திரமானவை. சமகாலப் பெண்கவிஞா;களில் ஒருவரான ஆழியாள் உறவின் மென்னிலைகளை நுண்ணுணா;வுக் கூடாகக் காட்சிப்படுத்துபவா;.கவிதையின் பிரதான போக்கிலிருந்து கிளைத்து புதிய போக்குக்கு இட்டுச் செல்லும் இவ்வெழுத்துக்கள் மிகைத்தன்மையற்றவை. தன்னுடைய இருப்புக்கு எதிரான நிலவரங்களை விமா;சிக்கும் இவ்வெழுத்துக்கள் நுண்ணுணா;வுக்கூடாக h;த்த தளத்தை உருவாக்குபவை.

 00
Related

விமர்சனங்கள் 2018887383271899867

Post a Comment

emo-but-icon

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

காலக்கோர்வை

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
item