என் தந்தையின் வீடு - கிரிஷாந்

வெளிச்சம் கொள்ள நேராத வீடுகள் 
காத்திருக்கின்றன .
என் தந்தையிடமிருந்து எனக்கு 
என்னிடமிருந்து இன்னொருமுறை 
என் மகனுக்கு .

மகனே ,
உன் தந்தையின் வீட்டை நீ அறிவாயா ?

உன் பட்டினங்களின் பாதைகளை ,
கைவிடப்பட்டவர்களுக்குப் பிளந்து வழி விடாத 
நந்திக் கடலிடம் கேள் 
உலோக மழை கொட்டிய இரவில் 
அங்கு தான் உன்னைத் தலையில் சுமந்து வந்தேன் .

ஆனால் இப்போது 
உன் பட்டினங்களிடம் திரும்பு 

வீட்டைச் சுற்றி அலையும் 
குருவிகளிடம் கேள் 
கூடென்பது 
இடமா ? இருப்பா ?

சுவர்ப் பிளவில் அரச மரங்கள் - வேர் விடத்
துடிக்கும் உன் வீடு .

எனவே ,
உன் தந்தையின் வீடு இப்போது 
ஒரு நினைவாலயம் 
அது சந்தையாகும் வரை காத்திருக்காதே 
சீக்கிரம் அடைந்து விடு .


வீடென்பது 
கிடைப்பதா ? பெறுவதா ?

என் மகனே ,
வீடென்பது பேறு .

Related

கவிதைகள் 5866575181460354447

Post a Comment

emo-but-icon

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
item