காதலற்று தனித்தலைதல் - சுதேசிகன்

வேணிதா எனது காதலை  கைக்குட்டையில் அணிந்து வந்திருந்தாள் பிசுபிசுத்திருந்த நிலவின் வெளிச்சத்தில் அவளது மென்மையான வெள்ளைக் கரங்களில் அ...

என் தந்தையின் வீடு - கிரிஷாந்

வெளிச்சம் கொள்ள நேராத வீடுகள்  காத்திருக்கின்றன . என் தந்தையிடமிருந்து எனக்கு  என்னிடமிருந்து இன்னொருமுறை  என் மகனுக்கு . மகனே , உன் தந்தை...

வாழ்வை உறிஞ்சி நீளும் கோடை - சித்தாந்தன்

கடைசியில் கடவுள் சாத்தானுடன் கைகுலுக்கிக் கொண்டார். அங்கவஸ்திரத்தில் படிந்திருந்த புழுதியை இலாவகமாக உதறிவிட்டார். கைகளில் படிந்திருந்த...

அஞ்சலி- கவிஞர் செழியன்

தங்கள் படைப்புகளையும், விமர்சனங்களையும், கருத்துகளையும்

neelkarai@gmail.com

என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


பட்டியல்

மறுபாதி

மறுபாதி

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

கறுப்புருவம் சுமக்கும் ஆந்தைகள்

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு

மயானகாண்டம்-பிந்திய பதிப்பு
archive